La ?Visita als Malalts?

Rab? Nissan Ben Avraham Una de les obligacions b?siques que ens ensenya la Tor? ?s la de la caritat, ?Gmilut hassadim?, en hebreu, fer el be al pro?sme. Aquesta obligaci? t? molt?ssimes expressions, que es refereixen a quasi tots els aspectes de la vida. Comen?a amb l?ajuda a persones necessitades, com per exemple fer un…