Comentari a la paraix? de Tazria

La pedra de la paret crida

Lepra de pedres i de robes

El profeta Havaquq explica que el Creador ens envia senyals d?av?s per tal que ens n?adonem del mal estat en qu? ens trobam i puguem rectificar el nostre cam?, reparant els danys causats.

Un dels senyals d?av?s, en temps del Temple, era la lepra, una lepra que divergia de la patol?gica i que estava destinada a encendre un llum vermell al plaf? de control. Read more