COMENTARI A LA FESTA DE LES CABANETES

EL B?NQUER

CABANETES DE N?MADES

En realitat tot comen?a amb la sortida d?Egipte, que tot un poble d?esclaus aconsegueix fugir del pa?s i sembla que no tenguin ni tan sols unes indispensables tendes de campanya, ja que es veuen obligats, a construir unes cabanes amb palmes i branques de arbres del desert , ja a llur primera estaci? i que anomenen, l?gicament, Succot = Cabanes .

Per? aix? era en primavera , quan van sortir d?Egipte. I no diu res el text b?blic de si aquestes cabanes van continuar els quaranta anys de nomadisme abans d?entrar a la Terra Promesa.

La Tor?, tanmateix, senyala clarament que la Festa de les Cabanetes, Succot, ha de celebrar-se en acabar la recollita estiuenca, en el set? mes, en la primera lluna plena de la tardor . Malgrat que all? mateix diu la Tor? que la Festa ?s ?per tal que les vostres generacions s?piguen que vaig fer habitar en Cabanes als Fills d?Israel quan els vaig fer sortir de la Terra d?Egipte? . Read more