EL PECAT DELS ESPIES I LA DESTRUCCI? DEL TEMPLE – COMENTARI A TIX?? B?AV

Rab? Nissan Ben Avraham????

Com ja sabem, el dia 9 del mes d?Av ?s un dia de dol nacional. Les raons s?n moltes, comen?ant pel c?stig rebut quan el Poble, instigat pels Espies, decid? no entrar a la Terra Promesa, seguint per la destrucci? dels dos Temples de Jerusalem, i acabant per l?expulsi? dels jueus d?Espanya fa cinc cents vint i un anys o la destrucci? dels pobles israelians del G?ix Catif, en fa nom?s vuit.

La q?esti? ?s si hi ha algun punt de contacte entre aquests desastres nacionals.

Els Savis d?Israel estan conven?uts que si.

EL PECAT DELS ESPIES

Comen?arem amb l?an?lisi del que va passar amb els Espies. El Poble d?Israel havia sortit d?Egipte quinze mesos abans, i havien arribat a la frontera de la Terra Promesa, a la ciutat de Cadeix Barnea. Moix? envia dotze espies, un de cada tribu, per tal de veure la Terra i aix? insuflar ?nims als ex-esclaus que havien de convertir-se en agricultors lliures a la seva nova Heretat. Read more