Parlar? amb ell en somni

Rab? Nissan Ben Avraham Hem de fer cas als somnis? El Talmud (al tractat de Ndarim = ?vots?) parla d?un tema interessant per a moltes persones: quina for?a t? el que hem somiat? La pregunta formulada ?s: qu? passa si en un somni alg? t?excomunica? L?excomuni? ?s un c?stig molt fort, aplicat antigament a persones…