COMENTARI A LA PARAIX? DE B?XAL?L?H

UNA NIT D?ANGOIXA2008418_093822929_image002

ELS NAIXEMENTS

En quin moment exactament hem de considerar que naixia el Poble d?Israel? En el moment de la Sortida d?Egipte? En el moment en que rebia la Tor? al Mont Sinai? O tal vegada en la nit en que creuava la Mar de les Canyes, la mal denominada Mar Roja?

Perqu? quan abandonaven Egipte, en la nit de P?ssah, la nit del S?der, s?alliberaven de la captivitat, de l?esclavitud, i aix? podria molt b? ser considerat com el moment de la independ?ncia. El jou egipci que sotmetia els Fills d?Israel, que intentava exterminar-los i que no els permetia expressar-se lliurement impedia que Israel es convert?s en Poble independent. El fet d?alliberar-se d?aquest jou significaria que el Poble naixia. Al menys en el sentit f?sic, material.
Per? tamb? necessitava una carta magna, un carnet d?identitat, uns ideals, un modus vivendi segons la nova personalitat adquirida, i aix? no venia tan sols de l?her?ncia rebuda dels Patriarques, encara que sens dubte tenia un gran pes sobre els membres del nou Poble que es consideraven hereus del gran missatge ?tic i moral que transmetien Avraham, I?hac i Iaacov. De totes maneres, aquell missatge era m?s teor?tic o, diguem, individual. Ara seria necessari un codi de conducta per a tota la societat, un codi nacional, que tenia les seves arrels en els missatges dels Patriarques per? que necessitava una expressi? legal, formal, de tota la Comunitat, de tot el Poble. Aquest ?s el significat de l?entrega de la Tor? al Poble. Read more