Comentari a la paraix? de Xoftim

El testimoniatge dels antisemites

Jutges a totes les ciutats

El Primer Llibre dels Reis, al cap?tol 22, verset 40, parla del rei Iehoixafat fill d?Ass?, que regn? vint i cinc anys a Jerusalem. Aquest rei visqu? en una ?poca molt interessant que ocupa molts de cap?tols dels Llibres dels Reis, Primer i Segon.

El Poble d?Israel est? dividit en dos regnes, el d?Israel al nord i el de Iehud? al sud. El rei d?Israel, Ah?av, junt amb sa muller Iz?vel, promouen la idolatria del B??al a nivell nacional. ?s l??poca dels profetes Ieixai? (Isa?es) i Elix? (Eliseu), que lluiten contra aquesta propensi?.

La hist?ria de Iehoixafat es repeteix amb moltes variants, al Segon Llibre de Cr?niques, des del cap?tol 17 fins al 20 inclosos. Read more