Comentari a la paraix? de Xlah

Pujarem!

Els espies

La paraix? de la setmana parla del viatge dels Fills d?Israel en direcci? a la Terra Promesa. Havien passat quasi un any davora el Mont Sinai i en la paraix? de la setmana passada (Nombres 10:11) van rebre l?ordre de marxa. Al comen?ament del Llibre de Dvarim (Deuteronomi, 1:2) ens aporten la dada que s?n nom?s onze dies de viatge.

Per? en el moment en que arriben a les portes del Pa?s d?Israel, surgeix un inconvenient imprevist. Moix? envia dotze espies que, quan tornen, consegueixen desanimar per complet el Poble. La gent plora a causa de les males not?cies, malgrat la denegaci? de dos dels participants, que els asseguren que no hi ha cap motiu per pl?nyer-se. El resultat d?aquella desmoralitzaci? s?n altres 37 anys de trashum?ncia abans de poder entrar a la Terra Promesa. I la veritat ?s que aquesta entrada ja roman defora del relate de la Tor?, i no el podrem llegir m?s que al Llibre de Iehoix?a (Josu?). Read more