Comentari a la paraix? de Wa?xlah

Por Rab? Niss?n Ben Avraham

La Sagrada Fam?lia

Tres solucions

Iaacov torna d?una llarga est?ncia a Haran on li han nascut onze fills i una filla. Un darrer fill li ha de n?ixer al cap de poc temps.

Els perills que ha passat a casa del seu sogre semblen petits devora els que l?esperen a la seva p?tria. Nom?s arribar, ja se troba amb un germ? rancor?s que no vol oblidar que el seu germ? ha sabut aprofitar la seva feblesa per recuperar una primogenitura que, tanmateix, li pertanyia, i unes benediccions que ell, Essau, hauria emprat per fer m?s mal que b?. El germ? s?acosta amb quatre cents homes i males intencions.

Per a aplacar-lo, Iaacov t? tres solucions: l?oraci?, la adulaci? i presentar batalla. Read more