Comentari a la paraix? de Wa?h

Resum d??poca

Les arrels

Aquest dissabte que v?, 16 de Tevet (2 de gener), llegim la darrera porci? del Llibre del G?nesi (47:28 ? 50:26), la de Wa?h?.

Els Savis ens ensenyen que aix? com els primers cap?tols de cada Llibre venen a ser com una cap?alera del llibre, aix? mateix els darrers venen a ser-ne el resum.

El Llibre del G?nesi ?s el llibre de les arrels del Pob Read more