COMENTARI A LA PARAIX? DE WAIH

LES PROFECIES DEL FINAL DELS DIES

Por Rab? Niss?n Ben Avraham

UNA PARAIX? TANCADA1

La paraix? de Waih? ?s l??nica que no comen?a amb una separaci? visible en el S?fer Tor?, sin? que sembla ser continuaci? del mateix par?graf que acaba l?anterior. Aix? es diu, en hebreu, ?paraix? stum?? (???? ?????), al contrari de quan hi ha punt i apart (?paraix? ptuh?? ???? ?????) o quan hi ha una obertura enmig de la l?nia (?paraix? sgur?? ???? ?????).

Aix? pot significar que el relat que vengui al comen?ament de la nostra paraix? no ?s m?s que la continuaci? de la paraix? anterior, que parla del fet que els fills d?Israel s?assentaren en el pa?s enlloc de seguir en condici? d?hostes temporals, com hauria d??sser i com havien explicat al Fara?. I dins aquesta nova condici? hi ha una necessitat especial que Iaacov faci jurar el seu fill que no l?enterraran a la terra d?Egipte sin? que el transportaran a la Cova de Makhpel?, on estaven ja enterrats els seus familiars, Avraham i Sar?, I?hac i Rivc?, i la seva muller Le? (a part d?Adam i Hav?). Read more