Comentari a la paraix? de Wa?g?ix

Germanor

Cara a cara

La trobada cara a cara entre els dos germans, Iehud? i Iossef, despr?s de vint-i-dos anys de separaci?, en una situaci? desesperada en qu? Iehud? encara no coneix la vertadera identitat de Iossef i veu que el seu germ? petit ?s tra?dorament acusat de robatori, ?s un espectacle impresionant. Read more