Comentari a la paraix? de Waet?hanan

Visquin les Mol?sties!

El Senyor ?s U

Un dels textos m?s coneguts, fins i tot per aquells jueus que coneixen poc del judaisme ?s, sens dubte, el ?Xm???: ?Escolta, oh Israel! El Senyor ?s nostre D?, el Senyor ?s U?.

En aquest verset es condensa el treball del jueu, de l?home, en aquest M?n, el de declarar la Unicitat del Creador. Aquest manament el coneixen tamb? els musulmans, que el denominen ?al-tawhid?, denegant completament la ?Trinitat? dels cristians. Read more