La ?Visita als Malalts?

Rab? Nissan Ben Avraham

despedidaUna de les obligacions b?siques que ens ensenya la Tor? ?s la de la caritat, ?Gmilut hassadim?, en hebreu, fer el be al pro?sme. Aquesta obligaci? t? molt?ssimes expressions, que es refereixen a quasi tots els aspectes de la vida.

Comen?a amb l?ajuda a persones necessitades, com per exemple fer un pr?stec de diners a un amic que est? en dificultats econ?miques, de manera que pugui passar el tr?ngol sense arru?nar-se. Tamb? donar els serveis p?stums a un difunt, tot el relacionat amb el soterrament i el suport als familiars que estan de dol estan inclosos en el manament de la caritat. Un consell a una persona que no sap per on prendre, que vol fer un negoci, o que no sap com comen?ar una tasca o com sortir d?un embull.

Totes aquestes manifestacions s?n importants, per? n?hi ha que ho s?n m?s que les altres. No ?s el mateix fer un pr?stec a un ve?nat, que salvar-lo quan est? en perill de mort. S?n dos exemples de caritat, per? el seu valor espec?fic ?s molt diferent. Read more