Comentari a la paraix? de Va?qr

Bilvav? ?????

Dins el meu cor

El gran rab? El?azar Azcar? (1533-1600) de Safed escriv? en una de les seves can?ons: ?dins el meu cor constru?r? un Tabernacle per a la Seva Gl?ria i li oferir? per sacrifici la meva ?nima ?nica?.

I el rav I?hac Hutner (1906-1980), conegut tamb? pel nom del seu llibre ?P?had I?hac?, es bas? en aquesta frase quan va escriure aquesta can?? (http://www.youtube.com/watch?v=5za57_RfOqms&feature=related): Read more