Comentari a la paraix? de Toldot

La dentadura d?Essau

Magdiel

La Tor? diu que Essau ?s Edom, i segons el Midr?ix un dels darrers reis d?Edom, de nom Magdiel, fou rei de Roma, i aix? ?s el que d?na peu a la tradici? jueva que podem veure a diversos passatges del Talmud exposant la figura d?Essau com a representant del cristianisme, i per tant tamb? de la cultura occidental (vegeu Ialkut Xim?oni, Midr?ix Rab? i Rabenu Bahi?).

Essau ?s un personatge interessant. La etimologia del seu nom implica que ?naix? fet?, o sia que ja des del primer moment posse?a tot el necessari per a cumplir la seva missi? a la Terra, i aix? significa que no necessita evolucionar. Ja est? tot fet. El Midr?ix ho plastifica diguent que naix? amb tot el cabell, barba i mostatxo, i amb tota la dentadura (qu? ferest! ja que amb ella, segons el mateix Midr?ix, deix? est?ril a sa mare per impedir que tengu?s m?s descend?ncia). Read more