La Perfecci? Universal

Por Rab? Nissan Ben Avraham

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Societat Deteriorada

El cap?tol quart del tractat de Guittin, al Talmud, t? tota una s?rie de mixn?s amb un component com?: ?per a la perfecci?, o ?rectificaci??, universal?, o sia, diferents decrets o lleis que foren establerts per tal de perfeccionar el m?n en que vivim.

Alguns d?aquests decrets clarament es refereixen nom?s a la societat jueva, procurant que la conviv?ncia sigui m?s c?moda, evitar problemes, etc. ?s veritat que la Tor?, tant l?Escrita com l?Oral, t? molt?ssimes indicacions per tal d?assegurar una conviv?ncia ?ptima i, millor encara, una societat que estigui atansada al Creador, seguint les Seves indicacions. Encara aix?, quan el nivell moral de la societat es deteriora, no hi ha m?s remei que fer alguns canvis per tal d?assegurar que els principis en qu? es basa la llei de la Tor? no quedin alterats.

A la Tor? tenim dos nivells molt diferents, per? que moltes vegades no estan n?tidament separats: el nivell universal i el nacional. Vull dir, que hi ha lleis que no s?n ?nicament per al Poble d?Israel, com la prohibici? d?assassinar, de robar, honorar el pare i la mare, no cometre idolatria… Aquestes lleis s?n per a tots els homes del m?n, sense distinci? de nacionalitat, de sexe, de posici? social. Formen la base sobre la que es construeix el segon pis, que ?s el del Poble d?Israel.

En el segon pis estan les lleis especials per al Poble que ha de dur a bon terme una tasca especial, que ?s la d?atansar la creaci? al seu Creador. S?n les lleis del Temple, en primer lloc, per? tamb? molt?ssimes altres que asseguren que la Humanitat, o una part important d?ella, est? disposta a rebre el seu Rei celestial. La Pres?ncia Divina, en primer lloc dins el Poble, donant-li la vida espiritual que tant necessita. Per? tamb? en tot el M?n i en tot l?Univers.

El Creador ha imposat unes condicions per tal que la tal Pres?ncia pugui ser visible. Unes condicions f?siques i, sobre tot, morals de cada persona, per? tamb? condicions materials del Poble, com que la majoria d?ell visqui a la Terra Santa, per exemple, i tamb? espirituals. Quan manquen algunes de les condicions, repercuteix en la pot?ncia de la Pres?ncia en el Poble i se fan necess?ries unes ?rectificacions?. Read more