COMENTARI A LA PARAIX? DE TE?AV

ELS TEMPLARIS

UN LLOC PER FER LES OFRENES AL CREADOR

La paraix? de Te?av? segueix el tema del Tabernacle.

No podem negar que ?s un tema molt important a la Tor?, ja que li dedica, nom?s a la construcci?, quatre paraix?s, pr?cticament des del cap?tol 25 fins el 40, amb la interrupci? dels 32-34 que parlen del Vedell d?Or i de les seves conseq??ncies: 13 cap?tols! 457 versets! Sens dubte ?s un tema important. Read more