Parlar? amb ell en somni

Rab? Nissan Ben Avraham

Mother and daughter sleeping

Hem de fer cas als somnis?

El Talmud (al tractat de Ndarim = ?vots?) parla d?un tema interessant per a moltes persones: quina for?a t? el que hem somiat?

La pregunta formulada ?s: qu? passa si en un somni alg? t?excomunica?

L?excomuni? ?s un c?stig molt fort, aplicat antigament a persones que malparlaven de la Tor?, dels Profetes o dels Savis. El significat pr?ctic era que la persona excomunicada no comptava en el c?mput dels deu homes necessaris per fer qu?rum (minyan) a la sinagoga; no se podien acostar a menys de dos metres d?ella i, en fi, quedava excl?s de la comunitat on vivia. L?excomunicaci? acabava quan l?excomunicat demanava perd? (davant la persona que l?havia excomunicat o davant un Tribunal) i se corregia del seu comportament. No sempre s?ha fet ?s correcte d?aquest c?stig i no sempre comprenem quines eren les circumst?ncies que indu?ren a excomunicar una persona o altra, i aqu? no venim a parlar d?aquest tema.

El que volem veure ?s que en el cas que un Savi, o qualsevol altra persona, excomunicava alg?, nom?s el mateix Savi o qualc? amb m?s categoria podia anul?lar el c?stig. El Talmud diu, a la p?gina 8a de Ndarim, que en cas de que qualc? fos excomunicat en somni, l?excomunicaci? tenia valor, i era necessari anul?lar-la davant deu persones. I aix? significa que el somni t? valor i hem de fer-li cas.

Per? una altra cita del Talmud, aquesta vegada del tractat de Sanedr? (p?gina 30a), diu que una persona que havia mort son pare, i el fill sabia que tenia diners amagats, per? no sabia on. Son pare li comparegu? en somni i li digu? on estaven amagats els diners, per? l?avis? que no podia usar-los ja que eren del delme, i els havia d?entregar als Sacerdots. El Talmud diu que la persona pot usar els diners pel que vulgui, ja que els somnis no signifiquen res. I aix?, ?s clar, contradiu el que hem vist abans. Read more