Comentari a la paraix? de Qui Tec?: Societat de Consum

Persones normals??

La Tor? no ?s una Llei per a persones normals, ja que persones normals volen dirigir els seus actes de manera que ells pensen i consideren ?normals?. Per? la Tor? ?s una Llei Divina que vol dirigir-nos segons el nostre potencial m?s subconscient, m?s ?ntim. Segons el potencial que nom?s el Creador de l?Home pot con?ixer.
La xarxa de Lleis i de Manaments que ens presenta la Tor? est? destinada a treure a la pr?ctica, a posar en marxa i descobrir tot aquest potencial que tenim al subconscient, amagat a un rac? oblidat de la nostra ?nima i que molt poques persones s?n capaces de treure?l sense l?ajut d?un factor extern. Read more