Els proselitisme i el judaisme – Nocions de judaisme

Proselitisme, o no?

?s ben sabut que el judaisme no ?s una religi? proselitista. M?s b? el contrari, fa tots els possibles per a dissuadir els possibles candidats.
I conv? comprendre la ra?, o les raons, d?aquesta conducta.

Per una part, si b? ?s veritat que les lleis del judaisme estan dirigides expl?citament als jueus, per altra banda hi ha en el judaisme uns missatges universals que s?n bons, i molt necessaris, per tothom. Tant el cristianisme com l?islam, que han nascut de les llavors del judaisme, encara que han tergiversat cruelment gran part dels missatges, senten la ?necessitat? d?escampar les llavors per tot arreu, de manera que ning? quedi excl?s de la possibilitat de con?ixer-les. I cal preguntar, per qu? el judaisme no ha fet quelcom paregut? Tal vegada si ho hagu?s fet des d?un comen?, no haguessin comparegut aquestes dues altres religions que tant han perseguit els jueus i el judaisme. Read more