Comentari a la paraix? de N?ah

El ?Jo? gran

Veig com tot se crema

Me?n record que quan jo era un poc m?s jove, fa devers trenta set anys, sort? el disc Catch Bull at Four del cantant anglo-xipriota St?fanos Dim?trios Ge?rgious, millor conegut com Cat Stevens (o ara Yussuf Islam). En aquell ?lbum hi havia una can?? en llat? que se deia ?O Caritas?, i que comen?ava diguent: ?Hunc ornatum mundi nolo perdere?, o sia, ?no vull perdre aquest esplendor del M?n?, i continuava cantant que ?veig com tot se crema, sent els crits dels homes? el dolor de la tristesa i les ll?grimes ?s greu, el crit de la terra i la mar ?s gran?? Read more