Comentari a la paraix? de Mixpatim

Els danys causats per les nostres propietats

El bou, el foc i el clot

Cinc motles o matrius de danys podem trobar a la nostra paraix?, que v?nen descrits al tractat talm?dic de Bav? Qamm?: tres del bou: la banya, la dent i el peu; i altres dos: el foc i el clot.

Hem d?explicar que hi ha, en teoria, quatre possibilitats de danys en el que es refereix a les relacions entre dues o m?s persones: en primer lloc les relacions home-home i despr?s les que es refereixen a llurs propietats: home-propietat,
propietat-home i propietat-propietat. Read more