COMENTARI A LA PARAIX? DE MIQE

Por Rab? Niss?n Ben Avraham

GHETTO I HUMANISME

HANUCC? I IOSSEFam_Alejandro_Magno[1]

Normalment la paraix? de Miqe? cau en la festa de Hanucc?. I aix? ?s molt significa que les hist?ries de Iossef estan sempre relacionades amb les vict?ries dels Macabeus i la seva lluita contra l?Hel?lenisme.

Per tant ens conv? revisar la problem?tica dels grecs que arribaren a Israel amb Alexandre Magne en relaci? a la cultura jueva.

Els primers contactes amb els hel?lens no presentaven cap problema. Tanmateix el regne de Judea havia estat sotm?s pels Perses, i passar d?un Imperi a l?altra no era un gran desastre. Read more