Eliminat per majoria – Nocions de judaisme

Rab? Nissan Ben Avraham

1016Segons la majoria

Un verset del llibre de Xmot (?xode 23:2) diu que hem d?anar rere la majoria. Tant si se tracta d?un tribunal en qu? la majoria dels jutges tenen una opini? i una minoria pensa diferent, a l?hora de decidir, hem d?anar segons l?opini? majorit?ria (i aix? ho podem veure al Talmud Sanedr? 36a), com si se tracta de mescla de menjars prohibits amb altres permesos (com diu el Be?? 3b, etc.), en que la prohibici? queda eliminada.

El principi diu que en tots aquests casos, hem de decidir segons la majoria.

He d?avisar que la lectura d?aquest article segurament sorprendr? algunes persones que no coneixen les discussions rab?niques i no saben fins a quin punt poden fixar-se en petits detalls. I he de dir que les discussions venen a intentar descobrir el vertader significat dels manaments divins, i que ningun dels Savis intenta ?crear? un nou manament o derogar-ne un altre, sin? que tots ells intenten arribar als l?mits de cada paraula i de cada expressi?, per tal de con?ixer la voluntat divina, fins i tot quan semblen estranys. Read more