El Temple Sense l’arca

Rab? Nissan Ben Avraham

L?ARCA DEL TESTIMONIATGE

No hi ha cap dubte que la part m?s important del Tabernacle, i despr?s, del Temple, era l?Arca de l?Alian?a.

Aix? es veu ben clar en el cap?tol 25 del Llibre de Xmot (?xode), quan parla del manament de la construcci? del Tabernacle, que estava destinat a guardar l?Arca, denominada tamb? ?l?Arca del Testimoniatge?, ja que dins ella hi havia el Testimoni, les Taules de l?Alian?a entre el Creador i el Seu poble.

I a partir del moment en qu? es constru? el Tabernacle, es prohibiren els sacrificis que s?oferissin fora de l?Altar que hi havia all?. Read more