El Foie Gras – Temes de caixrut

Rav Nissan Ben Avraham

8220137875En les lleis de la ?Dieta Jueva?, hi ha un apartat molt important, que conv? con?ixer. Quan un animal ?s atacat per una fera, al camp, aquest animal no es pot menjar, ja que la Tor?, al llibre de Xmot diu que la ?carn al camp, que ha estat esbudellada, no la mengeu, al gos la llen?areu?.

Explica Maim?nides que no se tracta d?un animal que ha mort a causa de l?atac, ja que en aquest cas ?s clar que est? prohibit menjar-lo, a causa de que no ha estat degollat correctament, i per tant el verset es refereix a que la fera nom?s ha causat ferides mortals a l?altre animal.

Aquestes ferides s?n les que, segons la Tradici? Oral dels nostres Savis, determinen que l?animal ferit no podria viure, ja que el verset diu que ?al gos la llen?areu?, o sia que no t? possibilitats de seguir vivint. I encara en cas de que la degolli abans de que mori, estar? prohibit menjar d?aquesta carn. Read more