Comentari a la paraix? de Huqqat

Els N?vols i la Font

Anys de c?stig

Han acabat els anys de c?stig imposat pel Creador. El Poble havia plorar gratu?tament despr?s de sentir les paraules dels espies que els desesperaven de la possibilitat de conquerir la Terra Promesa. El c?stig imposat els donava el que preferien: no volien entrar a la Terra Promesa, doncs que no hi entrin.

Quaranta anys s?n molts, tota una generaci? perduda per una por de provar les seves possibilitats, de posar en marxa el seu potencial. Read more