Comentari a la paraix? de Hay? Sar

Deu arrobes

Deu camells que han de beure despr?s d?un viatge de dues o tres setmanes pel desert, s?n molts de camells i molta d?aigua. S?n devers deu arrobes d?aigua perhom (entre cent i cent cinquante litres).

I una persona que els ha d?abeurar, no importa de quina edat sigui ni quins braons tengui, ha de tenir molta paci?ncia i molta resist?ncia f?sica. Read more