Comentari a la Festa de les Cabanetes

Collita Espiritual

Festa incongruent

Celebrar la Festa de les Cabanetes (Succot) al comen?ament de la tardor ?s, com altres moltes coses al judaisme, perfectament incongruent.

No seria millor construir les Cabanetes al comen?ament de l?estiu o al manco de la primavera, quan la gent n?est? farta de viure dins les cases hivernals, mal ventilades i oscures, i surt d?excursi? a l?aire lliure o construeix estructures provisionals per passar-hi unes setmanes de vida sana? Read more