El Dia de la Independ?ncia

Por Rab? Nissan Ben Avraham

exudusEs mereix el Dia de la Independ?ncia que en parlem en un article que se suposa que ha de parlar sobre la Tor?? ?s tamb? aix? un tema religi?s? On es menciona a la Tor? quelcom semblant al Dia de la Independ?ncia?

Tot t? que veure

S?n bones preguntes, efectivament. Una d?elles quedar? contestada quan digui que ?tot? t? que veure amb la Tor?. No hi ha cap tema en el m?n o fora del m?n que no tingui alguna connexi? amb la Tor?. I el motiu ?s que la Tor? ens mostra com ens hem de comportar en totes les situacions, qu? espera el Creador que fem en cada circumst?ncia. ?s una de les metes mes importants de l?home, i sobre tot del jueu, aprendre a connectar tot, absolutament tot, amb el Creador. Aquest ?s el significat del verset tan conegut, al llibre de Dvarim (Deuteronomi 4:6) que diu: ?el Senyor ?s U?, i que vol dir que no hi ha res que no depengui d?Ell, que contradigui la seva Unicitat. ?s el primer verset que apr?n el jueu quan comen?a a parlar, i que repeteix di?riament per tal d?interioritzar-ho. ?s la meta, com hem dit, de la nostra vida.

No tan sols significa que no t? cap altre d?u ?que li faci companyia?, que el complementi, que li faci la compet?ncia. No tan sols significa que no est? compost per parts, ?el pare i algun fill o filla?. Tamb? significa que tota la seva creaci? ?s congruent, que t? una meta, que est? ben formada i interrelacionada, que ?s bella, interessant, bona. I quan veiem que hi ha coses que semblen contradir tot aix?, hem d?esfor?ar-nos per trobar respostes, ja que tot t? sentit, tot ?s important i l?gic.

Per tant, est? clar que la Tor? t? que veure amb el Dia de la Independ?ncia d?Israel. La q?esti? ?s: qu? hi t? a dir?

En primer lloc, haur?em de comprendre el significat d?aquesta ?independ?ncia?. Independ?ncia de qu?? I per qu?? Read more