Innocència i culpabilitat – Nocions de judaisme

Com guardar els diners? El tractat de ‘Baba Mecia’ s’ocupa, a la pàgina 42b, d’un tema prou interessant. L’excusa que molta gent cita, quan se troba agafada per una situació negativa, dient que tot ha estat per accident, innocentment, sense mencionar que, en realitat, el començament no fou per accident. Per entendre el tema, hem […]

El tatuatge – Nocions en judaisme

Els moko Són famosos els habitants de Nova Zelanda, els maoris, pels tatuatges que practiquen, sobre tot a la cara, els anomenats ‘moko’, que tornen estar de moda entre els naturals de les illes del sud, com part del seu despertar nacional, junt amb la seva llengua i altres components culturals. I no només ells, […]

Ull per ull

Petites victòries Existeix un llibre molt antic anomenat ‘Meguil·là de Ta’anit’, que significa ‘llibre del dejuni’. En aquest llibre es recullen les dates en les que no se poden fer dejunis, ja que són dies festius. Es tracta de festivitats addicionals a les que tots coneixem al calendari jueu, festivitats que, malauradament, han desaparegut de […]

Ticún olam

Aquestes dues paraules en hebreu s’han posat molt de moda darrerament al carrer jueu. Gent jove i també gent major, parlen d’aquest descobriment. Ticún Olam. Què vol dir això? La gran correcció ‘Ticún’ és ‘correcció’, i ‘olam’ és ‘món’, i plegats signifiquen ‘la correcció del món’. És el projecte diví, expressat a la Torà, per […]

El dia dels jueus

Un Fenomen Nacional Quasi al final de la paraixà de Xlaĥ (Bmidbar 15:32-36), hi ha un esdeveniment interessant, d’una persona que profanà el xabbat al campament d’Israel, quan eren al desert. Una de les explicacions de nostres Savis diu que aquesta persona coneixia perfectament la importància del xabbat i la gravetat de la seva profanació, […]

Els proselitisme i el judaisme – Nocions de judaisme

Proselitisme, o no? És ben sabut que el judaisme no és una religió proselitista. Més bé el contrari, fa tots els possibles per a dissuadir els possibles candidats. I convé comprendre la raó, o les raons, d’aquesta conducta. Per una part, si bé és veritat que les lleis del judaisme estan dirigides explícitament als jueus, […]

Els Plors de l’Altar

La iniciativa La Torà menciona en més d’una vegada la possibilitat del divorci en el judaisme. Al llibre de Dvarim (Deuteronomi 24:1-4) s’estableix la manera d’efectuar-lo. En primer lloc, ens podem fixar que la iniciativa del divorci, igual que la del matrimoni, la té l’home i no la dona. No vol dir que la dona […]

La Salvació d’Egipte – Comentari a la festa de Péssah

La sang és la vida Hi ha un punt de vista que diu que la salvació de Péssah és especial, ja que no depèn dels actes dels Fills d’Israel sinó que és ‘gratuïta’, sense motiu visible, fins el punt que ‘no tingué (el Creador) mes remei que donar-los dos manaments per tal de fer-los dignes […]

El pa jueu

La prohibició del Pat-Acum Prop dels finals del Segon Temple, fa devers uns dos mil anys, s’establiren en el judaisme una sèrie de lleis destinades a allunyar els jueus dels no-jueus en diversos temes que podien causar intimidat. Era una època en què les relacions amb gent d’altra nacionalitat significava convertir-se en un idòlatra. El […]

0 Comments

La Perfecció Universal

Por Rabí Nissan Ben Avraham                 Una Societat Deteriorada El capítol quart del tractat de Guittin, al Talmud, té tota una sèrie de mixnàs amb un component comú: “per a la perfecció, o ‘rectificació’, universal”, o sia, diferents decrets o lleis que foren establerts per tal de perfeccionar […]