COMENTARI A LA PARAIX? DE BREIXIT

EL COMEN?AMENT

ELS ONZE PRIMERS CAP?TOLS

En els onze primers cap?tols del Llibre del G?nesi (Breixit) hi ha molts de missatges i molt importants. El problema ?s que per gaudir-los ?s necessari estudiar molt, s?n necess?ries moltes introduccions i molts de pr?legs. S?n els temes m?s metaf?sics, m?s hermen?utics i cabal?stics de tota la Tor?. Es tracta dels anomenats ?Maass? Breixit? i ?Maass? Mercav??: els Actes de la Creaci? i els Actes del Muntatge. O, en altres paraules, la Creaci? i el contacte amb el Creador.

La Creaci? ?s el fet de fer apar?ixer coses sense tenir mat?ria prima. L?an?lisi molt profund dels textos b?blics de la Tor? Escrita, acompanyats sempre per la Tor? Oral, ens ajuden a comprendre un poc, com una cullereta d?aigua de l?Oce?, les directrius que podem captar sobre l?obra creativa: els processos, els ?mfasis i, sobretot, els objectius. Read more