Comentari a la paraix? de B-huqotai: RNB

Est?ndard Nacional

La paraix? d?aquesta setmana, B?huqotai, ?s un llarg enfilall de malediccions per aquells que profanin la santetat de l?any sab?tic, la ?xmitt??.

Com ja sabem de la paraix? anterior, cada set anys ?s obligatori fer descansar la terra, com mostra de la santetat especial que t? la Terra d?Israel. Est? prohibit sembrar o conrear la terra i els fruits que hi cr?ixen de per si tenen una santetat especial que impedeix fer-n?hi negocis o exportar-los fora de la Terra d?Israel. Read more