COMENTARI A LES PARAIX?S DE AHAREI I CDOIXIM

LA SANG
Por Rab? Niss?n Ben Avraham

LA SANG ?S LA VIDA

La sang ?s la vida, dels animals, de l?home. ?s la que reparteix les subst?ncies aprofitables dels aliments arreu del cos, per tal que els teixits les aprofitin, cadascun segons les seves necessitats. S?n , les prote?nes i les glucoses, principalment, per? tamb? el greix, els minerals, les vitamines. Igualment transporta l?oxigen i l?aigua.1

Sense els cinc litres de sang en la persona humana adulta, els teixits acabarien la seva vida ben aviat ja que no podrien renovar les c?l?lules mortes, i dependr?em de la temperatura ambiental, ja que la sang regula la temperatura del cos per a mantenir-la a una constant d?entre 35 i 37?C. Aix? facilita els processos tals com pensar, moure, digerir, que es fan molt m?s r?pidament que en els animals ectoterms (de sang freda). Pot ser que aquestes qualitats, particulars en els homes i mam?fers, entre altres, s?n les que determinen que la sang dels mam?fers estigui prohibida, mentres que la dels peixos i de les llagostes (acr?dids) no est? prohibida.

Read more