Comentari a la paraix? de Ahar?-mot

Un N?vol Blanc

La festa de l?Inauguraci? del Tabernacle va ?sser ofuscada per la mort dels dos fills d?Aharon, que entraren a fer una ofrena d?incens que no estava programada. El resultat d?aquella acci? fou una mort fulminant, sense donar-los temps a rectificar.

Llegint els versets abans de la descripci? de la seva mort, al final del cap?tol 9 i comen?ament del 10 del Lev?tic, podem veure que hi havia una tensi? molt gran amb aquesta inauguraci?, ja que el Poble esperava un esdeveniment gaire ins?lit: que la Pres?ncia Divina deix?s el Mont Sinai, on feia ja un any que s?hi manifestava, i pass?s a ?habitar? en el Tabernacle que els Fills d?Israel acabaven de construir. Read more