Les ?ancorades?

Rab? Nissan Ben Avraham

La fam?lia jueva1503201112313596770

Les lleis de fam?lia s?n molt importants en el judaisme. La fam?lia ?s una de les bases de la societat i el judaisme sempre s?ha esfor?at molt per donar-li la import?ncia que se mereix. Les fam?lies jueves arreu del m?n s?n reconegudes per la seva estabilitat, fins i tot en persones que no estan del tot atansades a les lleis de la Tor?.

Aix? se fa possible gr?cies a tota una s?rie de lleis que emanen de la Tor? i que s?n ampliades i explicades en el Talmud i en la literatura rab?nica. S?n les lleis que parlen de les prohibicions d?incest i d?adulteri, les que parlen del deure dels marits o, en cas de defunci?, del dels cunyats. Per suposat, la Tor? parla extensament de l?educaci? dels fills, encara que no sempre sabem llegir correctament els missatges o no els sabem interpretar correctament fins que el Talmud ens ho explica acuradament.

Aqu? parlarem d?un dels aspectes que han donat m?s motiu de discussi? en la literatura rab?nica. Read more