Comentari a la paraix? de Bmidbar

Et desposar? amb fidelitat

La corretja dels Tfil?l?n

?Et desposar? per sempre, i et desposar? amb just?cia i amb judici, amb bondat i miseric?rdia. Et desposar? amb fidelitat i coneixer?s el Senyor?, diu el profeta Hoixea (2:21-22), parlant en nom del Creador i referint-se a la Seva relaci? amb el Poble d?Israel. I ?s costum jueu molt antic que, quan ens fermam la corretja dels tfil?l?n (filact?ries) del bra? fins a donar-li tres voltes al dit mitj? de la m? esquerra, es recitin aquests dos versets. En aquest acte, reafirmam el nostre comprom?s amb el Creador i amb Sa Tor?, un comprom?s que consideram semblant al d?un matrimoni. Read more