Comentari a la paraix? de Waer

Comprendre els manaments.

Sol Invicte?

En aquestes darreres setmanes estan celebrant 2.100 milions de persones el naixement del ?fill de d?u?. Els cristians cat?lics i protestants, que segueixen el calendari gregori?, ho fan el 25 de desembre, i els orientals (grecs, coptes, etc), que segueixen el juli?, ho fan dues setmanes m?s tard.

Deixem de banda la relaci? amb la festa del Sol Invicte, del naixement de Frey o, vlaga la difer?ncia, amb la festa de hanucc?, i anem al m?s important. Read more