Comentari a la paraix? de Q?rah

Assumpte familiar

El cos? de Moix?

Moix? era fill de Amram, i ell ho era de Qehat, fill de Levi, el tercer fill de Ia?acov.

Qehat tenia quatre fills (cf. ?xode 6:18): Amram, I?har, Hevron i Uzziel. I Aharon, el fill major d?Amram, havia estat anomenat ?Gran Sacerdot?, el m?s alt t?tol de la jerarquia ?religiosa? jueva, a part del Rei o del dirigent ?pol?tic?, que estava a c?rrec de Moix?.

De totes maneres, quan arrib? el moment de decidir qui haurien de ser els l?ders de les tribus de Lev?, ja no els podien rebre els fills d?Amram, que ja tenien les seves pr?pies responsabilitats. Cadascuna de les tres fam?lies de Lev?: Guerxon, Qehat i Merar?, tenia el seu l?der, el seu pr?ncep. El de Guerx?n era el primogeni de Guerxon era Eliassaf ben Lael, el de Merar? era ?uriel ben Avih?il. El t?tol del pr?ncep de Qehat era el m?s cobejat, ja que ells eren els encarregats del Tabernacle. Read more