Comentari a la paraix? de Toldot

No volia resar

Un M?n perfecte

Si, no hi ha m?s remei que dir que el M?n ?s perfecte.

Ja que, qui pot dir que el M?n que el Creador ha fet no sigui perfecte?

Aix? implicaria que aquest Creador no ha sabut fer-ho millor, o que ?s molt cruel fent un M?n amb tantes imperfeccions i tants de problemes i horrors.

O que el Creador no ha fet aquests problemes i horrors, sin? que els va fer el dimoni cucarell, sense demanar perm?s i per molestar al Creador i fer mal a la gent que viu al M?n. Read more