Comentari a la paraix? de Va?xlah

La dieta jueva

Els jueus no mengen porc

Una de les caracter?stiques de la vida jueva ?s la que es refereix a la dieta que imposa la Tor?. Qui no ha sentit mai parlar del menjar ?kosher?? O, qui no ha sentit dir que els jueus no poden menjar carn de porc?

Segons la Tor?, no tots els animals es poden consumir, i tamb? aquells que si s?n aptes (?caixer? = ?kosher?) estan delimitats per una llarga llista de condicions en la forma de degollar-los i de preparar-los abans que puguin arribar al nostre plat. Nom?s una persona adequada podr? degollar-los i despr?s la carn haur? de ser salada o rostida per tal de llevar-li tota la sang.
Per? encara hi ha una altra condici? que molts desconeixen, una condici? un tant ?ex?tica?: la prohibici? de menjar el tend? ci?tic. Read more