Comentari a la paraix? de Mattot: Guerres Civils

1. A punt d?entrar

El Poble d?Israel est? ja a punt d?entrar a la Terra Promesa.
Han passat quaranta anys de c?stig per no haver volgut entrar que havien tengut l?oportunitat de fer-ho, quan Moix? envi? els espies que, en lloc d?animar el poble a entrar a la Terra Promesa, els explicaren que seria massa dif?cil.
Moix? ja ha trobat, el Creador l?hi ha indicat, la persona que ha de conduir el Poble en els anys perillosos de la conquesta, una persona que ?s capa? de comprendre les raons de cadascun dels membres del Poble, tal i com el mateix Moix? podia. Read more