Comentari a la paraix? de Breix

Quina difer?ncia hi ha entre l?home i l?anima

Fugir de la responsabilitat

Quina difer?ncia hi ha entre l?home i l?animal? Els cient?fics s?han plantejat aquesta pregunta m?s d?una vegada, tal com tamb? ho han fet els fil?sofs. La resposta a aquesta pregunta reflexa normalment la tend?ncia del que la formula, ja que aquells que no volen prendre gaire responsabilitats sobre els propis actes, preferiran dir que la difer?ncia ?s marginal, mentres que aquells que reconeixen l?import?ncia dels fets humans s?estimaran m?s dir que la difer?ncia ?s substancial. Read more