Comentari a la paraixà de Huqqat: Ànimes Pures

Ànimes tristes

La majoria de la gent del món està encara convençuda de tenir una ànima prou invisible, a demés del cos visible.
Ho dic perquè n’hi ha un grup bastant gran que diu que si no la podem veure, senyal que no existeix.
Bé, no tenc ganes de discutir ara aquest punt. Vull sortir de la premisa que existeix i que quan la gent diu “jo” no es refereix a son nas o a son cor, ni tan sols a son seny o a son cervell, sinó a sa vituperada ànima.
Una ànima que és sensible, massa sensible, als incidents que l’envolten. Continue reading “Comentari a la paraixà de Huqqat: Ànimes Pures”

Comentari a la paraixà de B-huqotai: RNB

Estàndard Nacional

La paraixà d’aquesta setmana, B’huqotai, és un llarg enfilall de malediccions per aquells que profanin la santetat de l’any sabàtic, la “xmittà”.

Com ja sabem de la paraixà anterior, cada set anys és obligatori fer descansar la terra, com mostra de la santetat especial que té la Terra d’Israel. Està prohibit sembrar o conrear la terra i els fruits que hi créixen de per si tenen una santetat especial que impedeix fer-n’hi negocis o exportar-los fora de la Terra d’Israel. Continue reading “Comentari a la paraixà de B-huqotai: RNB”

Comentari a la paraixà de Waïqrà

Anti-màrtirs – Por Rabí Nissan ben Avraham

7/12/2007

Vuit Sacrificis 

Dijous passat, la vespra del mes d’Adar, en lloc de començar el mes amb l´alegria de la propera festa de Purim, d’aquí dues setmanes, un atentat terrorista ens ho desbaratà tot i convertí la nostra alegria en una terrible desgràcia.
Un jove àrab, d’una barriada de Jerusalem, entrà a la ieixivà de Mercaz ha-Rav – una escola rabínica prop de l’estació central de Jerusalem –, i assassinà a sang freda vuit alumnes que hi estudiaven. Continue reading “Comentari a la paraixà de Waïqrà”

Comentari a la paraixà de Breixít

Quina diferència hi ha entre l´home i l´anima

Fugir de la responsabilitat

Quina diferència hi ha entre l’home i l’animal? Els científics s’han plantejat aquesta pregunta més d’una vegada, tal com també ho han fet els filòsofs. La resposta a aquesta pregunta reflexa normalment la tendència del que la formula, ja que aquells que no volen prendre gaire responsabilitats sobre els propis actes, preferiran dir que la diferència és marginal, mentres que aquells que reconeixen l’importància dels fets humans s’estimaran més dir que la diferència és substancial. Continue reading “Comentari a la paraixà de Breixít”