Comentari a la paraixà de B-huqotai: RNB

Estàndard Nacional

La paraixà d’aquesta setmana, B’huqotai, és un llarg enfilall de malediccions per aquells que profanin la santetat de l’any sabàtic, la “xmittà”.

Com ja sabem de la paraixà anterior, cada set anys és obligatori fer descansar la terra, com mostra de la santetat especial que té la Terra d’Israel. Està prohibit sembrar o conrear la terra i els fruits que hi créixen de per si tenen una santetat especial que impedeix fer-n’hi negocis o exportar-los fora de la Terra d’Israel. Continue reading “Comentari a la paraixà de B-huqotai: RNB”

Paraixà de Waiaqhel: Col∙lisió entre Principis

Què té que veure?

Què té que veure la Xabbat (en hebreu és femeni!, i no és ‘el dissabte’) amb la construcció del Tabernacle?
Aquesta pregunta és formulada a causa dels 3 versets que encapçalen una paraixà que continua parlant únicament de la construcció del Tabernacle. Continue reading “Paraixà de Waiaqhel: Col∙lisió entre Principis”

Comentari a la paraixà de Waïqrà

Anti-màrtirs – Por Rabí Nissan ben Avraham

7/12/2007

Vuit Sacrificis 

Dijous passat, la vespra del mes d’Adar, en lloc de començar el mes amb l´alegria de la propera festa de Purim, d’aquí dues setmanes, un atentat terrorista ens ho desbaratà tot i convertí la nostra alegria en una terrible desgràcia.
Un jove àrab, d’una barriada de Jerusalem, entrà a la ieixivà de Mercaz ha-Rav – una escola rabínica prop de l’estació central de Jerusalem –, i assassinà a sang freda vuit alumnes que hi estudiaven. Continue reading “Comentari a la paraixà de Waïqrà”

Comentari a la paraixà de Breixít

Quina diferència hi ha entre l´home i l´anima

Fugir de la responsabilitat

Quina diferència hi ha entre l’home i l’animal? Els científics s’han plantejat aquesta pregunta més d’una vegada, tal com també ho han fet els filòsofs. La resposta a aquesta pregunta reflexa normalment la tendència del que la formula, ja que aquells que no volen prendre gaire responsabilitats sobre els propis actes, preferiran dir que la diferència és marginal, mentres que aquells que reconeixen l’importància dels fets humans s’estimaran més dir que la diferència és substancial. Continue reading “Comentari a la paraixà de Breixít”

Comentari a la paraixà Pinhàs

Esquizofrènia Mundial

La família de Pinhàs

Els exègetes de la Torà expressen la pregunta, ja al començament de la paraixà, demanant quina necessitat hi ha d’anomenar la genealogia de Pinhàs fins a Aharón i per què no els bastava anomenar el pare. Continue reading “Comentari a la paraixà Pinhàs”