Comentari a la paraixà de Qui Tecé: Societat de Consum

Persones normals? 

La Torà no és una Llei per a persones normals, ja que persones normals volen dirigir els seus actes de manera que ells pensen i consideren “normals”. Però la Torà és una Llei Divina que vol dirigir-nos segons el nostre potencial més subconscient, més íntim. Segons el potencial que només el Creador de l’Home pot conèixer.
La xarxa de Lleis i de Manaments que ens presenta la Torà està destinada a treure a la pràctica, a posar en marxa i descobrir tot aquest potencial que tenim al subconscient, amagat a un racó oblidat de la nostra ànima i que molt poques persones són capaces de treure’l sense l’ajut d’un factor extern. Continue reading “Comentari a la paraixà de Qui Tecé: Societat de Consum”

Comentari a la paraixà de Mattot: Guerres Civils

1. A punt d’entrar

El Poble d’Israel està ja a punt d’entrar a la Terra Promesa.
Han passat quaranta anys de càstig per no haver volgut entrar que havien tengut l’oportunitat de fer-ho, quan Moixé envià els espies que, en lloc d’animar el poble a entrar a la Terra Promesa, els explicaren que seria massa difícil.
Moixé ja ha trobat, el Creador l’hi ha indicat, la persona que ha de conduir el Poble en els anys perillosos de la conquesta, una persona que és capaç de comprendre les raons de cadascun dels membres del Poble, tal i com el mateix Moixé podia. Continue reading “Comentari a la paraixà de Mattot: Guerres Civils”

Comentari a la paraixà de Waiecé: Divina Comèdia

Stunt double

Hi ha persones que necessiten que una altra persona els complementi. Per exemple, els actors de cine que han d’efectuar escenes perilloses tenen els seus dobles (“stunt double”) que ho facin per a ells, llevat del famós cantonès Jackie Chan que no ho permet i que s’estima més rompre’s el cap ell tot solet.
També hi ha polítics famosos que se saben en perill a causa de la gran quantitat d’enemics que cultiven, com l’Estimat Líder Kim Jong-Il de Corea del Nord, que ja no sabem quina és exactament la seva cara, ja que moltes vegades apareix un doble seu a les parades militars que presideix… Continue reading “Comentari a la paraixà de Waiecé: Divina Comèdia”

Comentari a la paraixà de Huqqat: Ànimes Pures

Ànimes tristes

La majoria de la gent del món està encara convençuda de tenir una ànima prou invisible, a demés del cos visible.
Ho dic perquè n’hi ha un grup bastant gran que diu que si no la podem veure, senyal que no existeix.
Bé, no tenc ganes de discutir ara aquest punt. Vull sortir de la premisa que existeix i que quan la gent diu “jo” no es refereix a son nas o a son cor, ni tan sols a son seny o a son cervell, sinó a sa vituperada ànima.
Una ànima que és sensible, massa sensible, als incidents que l’envolten. Continue reading “Comentari a la paraixà de Huqqat: Ànimes Pures”

Comentari a la paraixà de B-huqotai: RNB

Estàndard Nacional

La paraixà d’aquesta setmana, B’huqotai, és un llarg enfilall de malediccions per aquells que profanin la santetat de l’any sabàtic, la “xmittà”.

Com ja sabem de la paraixà anterior, cada set anys és obligatori fer descansar la terra, com mostra de la santetat especial que té la Terra d’Israel. Està prohibit sembrar o conrear la terra i els fruits que hi créixen de per si tenen una santetat especial que impedeix fer-n’hi negocis o exportar-los fora de la Terra d’Israel. Continue reading “Comentari a la paraixà de B-huqotai: RNB”

Paraixà de Waiaqhel: Col∙lisió entre Principis

Què té que veure?

Què té que veure la Xabbat (en hebreu és femeni!, i no és ‘el dissabte’) amb la construcció del Tabernacle?
Aquesta pregunta és formulada a causa dels 3 versets que encapçalen una paraixà que continua parlant únicament de la construcció del Tabernacle. Continue reading “Paraixà de Waiaqhel: Col∙lisió entre Principis”

Comentari a la paraixà de Waïqrà

Anti-màrtirs – Por Rabí Nissan ben Avraham

7/12/2007

Vuit Sacrificis 

Dijous passat, la vespra del mes d’Adar, en lloc de començar el mes amb l´alegria de la propera festa de Purim, d’aquí dues setmanes, un atentat terrorista ens ho desbaratà tot i convertí la nostra alegria en una terrible desgràcia.
Un jove àrab, d’una barriada de Jerusalem, entrà a la ieixivà de Mercaz ha-Rav – una escola rabínica prop de l’estació central de Jerusalem –, i assassinà a sang freda vuit alumnes que hi estudiaven. Continue reading “Comentari a la paraixà de Waïqrà”

Comentari a la paraixà de Breixít

Quina diferència hi ha entre l´home i l´anima

Fugir de la responsabilitat

Quina diferència hi ha entre l’home i l’animal? Els científics s’han plantejat aquesta pregunta més d’una vegada, tal com també ho han fet els filòsofs. La resposta a aquesta pregunta reflexa normalment la tendència del que la formula, ja que aquells que no volen prendre gaire responsabilitats sobre els propis actes, preferiran dir que la diferència és marginal, mentres que aquells que reconeixen l’importància dels fets humans s’estimaran més dir que la diferència és substancial. Continue reading “Comentari a la paraixà de Breixít”

Comentari a la paraixà Pinhàs

Esquizofrènia Mundial

La família de Pinhàs

Els exègetes de la Torà expressen la pregunta, ja al començament de la paraixà, demanant quina necessitat hi ha d’anomenar la genealogia de Pinhàs fins a Aharón i per què no els bastava anomenar el pare. Continue reading “Comentari a la paraixà Pinhàs”