La Salvaci? d?Egipte – Comentari a la festa de P?ssah

La sang ?s la vida

Hi ha un punt de vista que diu que la salvaci? de P?ssah ?s especial, ja que no dep?n dels actes dels Fills d?Israel sin? que ?s ?gratu?ta?, sense motiu visible, fins el punt que ?no tingu? (el Creador) mes remei que donar-los dos manaments per tal de fer-los dignes d?ella?.

Aquests dos manaments s?n de sang: la sang del sacrifici de P?ssah, com diu al cap?tol 12 de l??xode, verset 3 etc., i tamb? el de la circumcisi?, com diu al llibre de Y?hoix?a (Josu? 5:5), que tot el poble que sort? d?Egipte estaven circumcidats, i el midraix diu que ho feren just abans de sortir.

La sang ?s la vida, com diu la Tor? m?s d?una vegada. I a aquestes dues sangs es refereix el profeta Yehezquel (Ezequiel 16:6) a l?al?legoria de la desemparada: ?vaig passar i et vaig veure rebolcant-te en les teves sangs, i et vaig dir: en les teves sangs viur?s, en les teves sangs viur?s?, la sang de la circumcisi? i la sang del sacrifici.

I aquests dos manaments s?n, precisament, els dos ?nics actius (d?entre molts d?altres que s?n ?passius?, prohibicions) que si no es compleixen a temps comporten el c?stig de ?caret?, extirpaci? del poble.

La Vida com a membres d?aquest poble tan especial, dep?n d?aquests dos manaments en particular. La circumcisi? ens permet entrar al pacte que el Creador segell? amb Avraham, com podem veure al cap?tol 17 del G?nesi, i el Sacrifici de P?ssah ens al?a al nivell d?assemblea santa, de societat prof?tica. Read more