El Foie Gras – Temes de caixrut

Rav Nissan Ben Avraham

8220137875En les lleis de la ?Dieta Jueva?, hi ha un apartat molt important, que conv? con?ixer. Quan un animal ?s atacat per una fera, al camp, aquest animal no es pot menjar, ja que la Tor?, al llibre de Xmot diu que la ?carn al camp, que ha estat esbudellada, no la mengeu, al gos la llen?areu?.

Explica Maim?nides que no se tracta d?un animal que ha mort a causa de l?atac, ja que en aquest cas ?s clar que est? prohibit menjar-lo, a causa de que no ha estat degollat correctament, i per tant el verset es refereix a que la fera nom?s ha causat ferides mortals a l?altre animal.

Aquestes ferides s?n les que, segons la Tradici? Oral dels nostres Savis, determinen que l?animal ferit no podria viure, ja que el verset diu que ?al gos la llen?areu?, o sia que no t? possibilitats de seguir vivint. I encara en cas de que la degolli abans de que mori, estar? prohibit menjar d?aquesta carn.

Segueix Maim?nides explicant que tant l?animal mort com aquell que ha estat esbudellat estan prohibits, i que tal i com en cas de que mori no importa si mor per causes naturals o quan cau i mor, o que s?ha ofegat o quan ha estat atacada per una fera i ha mort, igualment ni hi ha difer?ncia entre un animal que est? en perill de mort a causa de l?atac d?una fera, o a causa d?haver caigut i haver-se romput les costelles, o que li han tirat una fletxa als pulmons, o que est? malalta d?alguna malaltia que li perfora els pulmons o el tel del cervell, etc. En tots aquests casos est? prohibit menjar la carn d?aquest animal com si hagu?s estat esgarrat per una fera. I el fet que la Tor? digui ?esbudellat? (?tref??, en hebreu, o ?trif??, segons ho transcrivien en catal? als documents de l?Edat Mitjana) ?s per la freq??ncia d?aquest cas.

M?s endavant, a les Lleis de Degollaci? 5:2 i 10:9 exposa la llista de 70 tipus diferents de ferides o de malalties que converteixen la carn de l?animal en ?tref??, i que provenen de vuit casos generals: trepitjada, foradada, mancada, privada, tallada, esgarrada, caiguda i rompuda. I en els cap?tols 5 a 10 explica tots i cadascun dels casos.

I ja sabem que per poder menjar la carn dels mam?fers permesos i de l?aviram, primer hem de degollar-los. I quan aquesta degollaci? no es fa correctament, tamb? est? prohibit menjar-los com si haguessin mort una mort natural, i aix? es denomina ?nevel?? (que significa ?cad?ver?). Per? en el vocabulari corrent, es confon entre els dos termes, ?nevel?? i ?tref??, i s?n usats indiferentment.

Hem vist que un dels casos ?s la ?foradada?, que inclou tota una s?rie de parts internes que si tenen un forat, per petit que sigui, ja no es pot menjar la carn d?aquest animal. Maim?nides explica que quan aquest forat ?s a l?es?fag al lloc on s?hauria de fer la degollaci?, l?animal es considera ?nevel??, i si ?s un poc m?s amunt o m?s avall es considera ?tref??. Tanmateix, ja hem vist que els dos termes s?usen indiferentment, i per tant qualsevol forat en tot el sistema digestiu, des de la boca fins el final dels intestins es considera ?tref??.

En el Talmud podem veure l?explicaci? que quan se troba un pinyol d?oliva o de d?til, que t? un dels extrems punteguts, i m?s encara quan es troba una agulla, a un lloc on pot haver foradat l?intest?, l?es?fag, o l?estomac, haurem de comprovar si hi ha cap forat, i en casos determinats si s?hi troba una gota de sang haurem de sospitar que hi ha un forat que no es pot veure.

I ara hem de veure qu? passa quan volem encebar, engreixar artificialment, els animals per tal que produeixin el fam?s foie gras.

Diuen que la t?cnica de sobrealimentar les ?nneres i les oques prov? dels antics egipcis, que van descobrir que quan aquestes aus migrat?ries es preparaven al delta del Nil per a la seva travessia, els seus fetges creixien fora mida. Ben aviat van aprendre a engreixar-les ells mateixos, i aix? es troba a la necr?polis de Memfis un baix relleu on es veuen esclaus engreixant oques. Els romans apreciaren molt el fetge engreixat, que pren un color groguenc, de les oques, per? amb la caiguda de l?Imperi Rom? sembla que la t?cnica o el gust pel fetge engreixat va desapar?ixer.

Precisament els jueus van conservar tant la t?cnica com el gust per aquests fetges a l?Europa Central i Oriental, segons uns testimoniatges de l?any 1562, per? m?s per la facilitat que tenien els jueus pobres d?obtenir d?aquesta manera un aliment a bon preu.

Per? ja en aquell temps comen?? una gran pol?mica rab?nica, ja que se n?adonaren que les oques i les ?nneres que eren sobrealimentades, es posaven malaltes, i no tenien m?s remei que degollar les aus just despr?s d?haver-les engreixat, per por a que morissin.

La t?cnica de l?engreix implica que se col?loqui un tub al bec de l?au que arribi fins el lloc del que no pugui vomitar volunt?riament l?aliment. Aquest tub pot causar en moltes ocasions la ferida de l?es?fag, quan no van alerta a l?hora d?introduir-lo. L?aliment que entra per for?a tamb? pot causar ferides. Avui en dia el problema ?s molt m?s greu, ja que la m?quina que introdueix el tub en molts de casos pot foradar l?es?fag sense que se n?adonin.

Una ferida en aquest lloc, com hem vist, ?s molt problem?tica, i per aix? nom?s uns pocs rabins aixquenazites ho permeten, mentre que la gran majoria dels rabins aixquenazites i pr?cticament tots els sefardites ho prohibeixen.

Hem vist, aix?, dos problemes hal?khics importants: en primer lloc, la ferida a l?es?fag, i en segon lloc, la vida ef?mera dels animals engreixats. A aix? podem afegir el dolor que poden sentir les aus. A tots aquests problemes es poden trobar excuses, per? no s?n m?s que aix?: excuses.

Per aix? els rabins van decretar ja fa molts d?anys que no convenia menjar el foie gras, i la seva producci? fou prohibida a Israel l?any 2005, malgrat unes millores que es feren, emprant un tub molt m?s curt i unes bolles d?aliment m?s suaus. La pol?mica no ha acabat, i mentre uns donen certificat de caixrut al foie gras, altres no volen donar-li el certificat d? ?excel?l?ncia? ?mehadrin?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.