Rav Nissan Ben Avraham

8220137875En les lleis de la ‘Dieta Jueva’, hi ha un apartat molt important, que convé conèixer. Quan un animal és atacat per una fera, al camp, aquest animal no es pot menjar, ja que la Torà, al llibre de Xmot diu que la “carn al camp, que ha estat esbudellada, no la mengeu, al gos la llençareu”.

Explica Maimónides que no se tracta d’un animal que ha mort a causa de l’atac, ja que en aquest cas és clar que està prohibit menjar-lo, a causa de que no ha estat degollat correctament, i per tant el verset es refereix a que la fera només ha causat ferides mortals a l’altre animal.

Aquestes ferides són les que, segons la Tradició Oral dels nostres Savis, determinen que l’animal ferit no podria viure, ja que el verset diu que “al gos la llençareu”, o sia que no té possibilitats de seguir vivint. I encara en cas de que la degolli abans de que mori, estarà prohibit menjar d’aquesta carn.

Segueix Maimónides explicant que tant l’animal mort com aquell que ha estat esbudellat estan prohibits, i que tal i com en cas de que mori no importa si mor per causes naturals o quan cau i mor, o que s’ha ofegat o quan ha estat atacada per una fera i ha mort, igualment ni hi ha diferència entre un animal que està en perill de mort a causa de l’atac d’una fera, o a causa d’haver caigut i haver-se romput les costelles, o que li han tirat una fletxa als pulmons, o que està malalta d’alguna malaltia que li perfora els pulmons o el tel del cervell, etc. En tots aquests casos està prohibit menjar la carn d’aquest animal com si hagués estat esgarrat per una fera. I el fet que la Torà digui ‘esbudellat’ (‘trefà’, en hebreu, o ‘trifà’, segons ho transcrivien en català als documents de l’Edat Mitjana) és per la freqüència d’aquest cas.

Més endavant, a les Lleis de Degollació 5:2 i 10:9 exposa la llista de 70 tipus diferents de ferides o de malalties que converteixen la carn de l’animal en ‘trefà’, i que provenen de vuit casos generals: trepitjada, foradada, mancada, privada, tallada, esgarrada, caiguda i rompuda. I en els capítols 5 a 10 explica tots i cadascun dels casos.

I ja sabem que per poder menjar la carn dels mamífers permesos i de l’aviram, primer hem de degollar-los. I quan aquesta degollació no es fa correctament, també està prohibit menjar-los com si haguessin mort una mort natural, i això es denomina ‘nevelà’ (que significa ‘cadàver’). Però en el vocabulari corrent, es confon entre els dos termes, ‘nevelà’ i ‘trefà’, i són usats indiferentment.

Hem vist que un dels casos és la ‘foradada’, que inclou tota una sèrie de parts internes que si tenen un forat, per petit que sigui, ja no es pot menjar la carn d’aquest animal. Maimónides explica que quan aquest forat és a l’esòfag al lloc on s’hauria de fer la degollació, l’animal es considera ‘nevelà’, i si és un poc més amunt o més avall es considera ‘trefà’. Tanmateix, ja hem vist que els dos termes s’usen indiferentment, i per tant qualsevol forat en tot el sistema digestiu, des de la boca fins el final dels intestins es considera ‘trefà’.

En el Talmud podem veure l’explicació que quan se troba un pinyol d’oliva o de dàtil, que té un dels extrems punteguts, i més encara quan es troba una agulla, a un lloc on pot haver foradat l’intestí, l’esòfag, o l’estomac, haurem de comprovar si hi ha cap forat, i en casos determinats si s’hi troba una gota de sang haurem de sospitar que hi ha un forat que no es pot veure.

I ara hem de veure què passa quan volem encebar, engreixar artificialment, els animals per tal que produeixin el famós foie gras.

Diuen que la tècnica de sobrealimentar les ànneres i les oques prové dels antics egipcis, que van descobrir que quan aquestes aus migratòries es preparaven al delta del Nil per a la seva travessia, els seus fetges creixien fora mida. Ben aviat van aprendre a engreixar-les ells mateixos, i així es troba a la necròpolis de Memfis un baix relleu on es veuen esclaus engreixant oques. Els romans apreciaren molt el fetge engreixat, que pren un color groguenc, de les oques, però amb la caiguda de l’Imperi Romà sembla que la tècnica o el gust pel fetge engreixat va desaparèixer.

Precisament els jueus van conservar tant la tècnica com el gust per aquests fetges a l’Europa Central i Oriental, segons uns testimoniatges de l’any 1562, però més per la facilitat que tenien els jueus pobres d’obtenir d’aquesta manera un aliment a bon preu.

Però ja en aquell temps començà una gran polèmica rabínica, ja que se n’adonaren que les oques i les ànneres que eren sobrealimentades, es posaven malaltes, i no tenien més remei que degollar les aus just després d’haver-les engreixat, per por a que morissin.

La tècnica de l’engreix implica que se col·loqui un tub al bec de l’au que arribi fins el lloc del que no pugui vomitar voluntàriament l’aliment. Aquest tub pot causar en moltes ocasions la ferida de l’esòfag, quan no van alerta a l’hora d’introduir-lo. L’aliment que entra per força també pot causar ferides. Avui en dia el problema és molt més greu, ja que la màquina que introdueix el tub en molts de casos pot foradar l’esòfag sense que se n’adonin.

Una ferida en aquest lloc, com hem vist, és molt problemàtica, i per això només uns pocs rabins aixquenazites ho permeten, mentre que la gran majoria dels rabins aixquenazites i pràcticament tots els sefardites ho prohibeixen.

Hem vist, així, dos problemes halàkhics importants: en primer lloc, la ferida a l’esòfag, i en segon lloc, la vida efímera dels animals engreixats. A això podem afegir el dolor que poden sentir les aus. A tots aquests problemes es poden trobar excuses, però no són més que això: excuses.

Per això els rabins van decretar ja fa molts d’anys que no convenia menjar el foie gras, i la seva producció fou prohibida a Israel l’any 2005, malgrat unes millores que es feren, emprant un tub molt més curt i unes bolles d’aliment més suaus. La polèmica no ha acabat, i mentre uns donen certificat de caixrut al foie gras, altres no volen donar-li el certificat d’ ‘excel·lència’ “mehadrin”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.