Eliminat per majoria – Nocions de judaisme

Rab? Nissan Ben Avraham

1016Segons la majoria

Un verset del llibre de Xmot (?xode 23:2) diu que hem d?anar rere la majoria. Tant si se tracta d?un tribunal en qu? la majoria dels jutges tenen una opini? i una minoria pensa diferent, a l?hora de decidir, hem d?anar segons l?opini? majorit?ria (i aix? ho podem veure al Talmud Sanedr? 36a), com si se tracta de mescla de menjars prohibits amb altres permesos (com diu el Be?? 3b, etc.), en que la prohibici? queda eliminada.

El principi diu que en tots aquests casos, hem de decidir segons la majoria.

He d?avisar que la lectura d?aquest article segurament sorprendr? algunes persones que no coneixen les discussions rab?niques i no saben fins a quin punt poden fixar-se en petits detalls. I he de dir que les discussions venen a intentar descobrir el vertader significat dels manaments divins, i que ningun dels Savis intenta ?crear? un nou manament o derogar-ne un altre, sin? que tots ells intenten arribar als l?mits de cada paraula i de cada expressi?, per tal de con?ixer la voluntat divina, fins i tot quan semblen estranys.

Menjar prohibit i perm?s

En el tema dels menjars, el principi de la majoria est? limitat per altres factors, i aix? d?na molt?ssimes possibilitats d?estudi per comprendre qu? passa exactament en el moment de la mescla i quines s?n les condicions exactes.

Per exemple, si tenim un tros de carn de porc (que est? prohibida, ?s clar!) i dos trossos de carn permesa, i s?han mesclat i no sabem quin ?s el tros prohibit, la mescla est? permesa, per? hem de decidir qu? passa exactament: el tros de porc s?ha convertit en tros de vedella? O senzillament no li fem cas a la prohibici?? Perqu?, si cau dins la mescla (que hem decidit que ara est? permesa) un altre tros de carn de porc, direm que ?s un sol tros de porc amb tres de carn permesa, i torna anul?lar-se el tros prohibit? O ?ressuscita? la prohibici? i reconeixem que hi ha dos trossos de porc i altres dos de carn permesa? Aquest tema ha donat motiu de molt?ssimes controv?rsies a la literatura rab?nica.

Est? clar que quan podem identificar el tros prohibit, la majoria no hi t? res que pintar i tot queda igual que abans de la mescla: hem de retirar el prohibit, i podrem menjar la resta.

Sabor prohibit

Quan se tracta d?una mescla entre sabors diferents, per exemple quan cuinem una olla de menjar perm?s i hi cau un tros de carn prohibida que no podem identificar, per? que d?na sabor a l?altra menjar que hi ha a l?olla, hem de decidir si aquest sabor ?s com si fos part essencial del menjar prohibit o no. La majoria dels sefardites no consideren el sabor com part de la prohibici?, per? segons els aixquenazites, s?.

Tanmateix, mentre puguem sentir el gust del menjar prohibit, no podrem consumir la mescla, i com que moltes persones tenen el sentit del gust ?desafinat?, no se poden fiar de si ?t? gust? o no, i per tant fou establert fa ja m?s de quinze segles, que nom?s quan sabem que hi ha una proporci? d?un per seixanta tindrem la seguretat de que ja no sentirem el gust prohibit. A no ser que se tracti d?elements amb gust concentrat o molt fort, com els alls, etc.

Quan els dos ingredients tenen el mateix gust, ?s clar, no podrem decidir segons el sabor i aqu? ?s quan queda la prohibici? anul?lada per la majoria permesa.

Algunes prohibicions queden anul?lades nom?s quan la proporci? ?s molt m?s gran: un per cent o per dos cents. Se tracta de prohibicions especials, com la trum? (una porci? de la producci? del camp que se d?na als sacerdots), o les fuites dels tres primers anys de l?arbre…

Anul?laci? m?tua

Hem dit que el producte prohibit queda anul?lat per la majoria, i encara no sabem qu? passa quan en aquesta majoria hi ha altres ingredients prohibits… per? com que estan prohibits per altres motius, se poden anul?lar m?tuament. Per exemple, un tros de carn de porc i un tros de carn de cavall mesclats amb dos de vedella: podrem dir que el tros de carn de porc junt amb els dos trossos de carn de vedella anul?len el de carn de cavall? Al cap i a la fi, hi ha una majoria que anul?la el tros de carn de porc!

Tamb? hem de considerar qu? fer amb el resultat de la mescla. Tant si podem acceptar l?opini? que diu que la prohibici? ?ha desaparegut?, com si pensem que ?est? dormida? fins que desperti, hem de decidir si podem menjar tots els trossos de carn de la mescla: al cap i a la fi, sabem que hi ha un tros de carn de porc! ?s veritat que la prohibici? ha desaparegut o no la tenim en compte, per? com podem fer una cosa aix??! Els Savis tenen tres respostes diferents: Rabenu Aixer opina que se poden menjar tots els trossos, sense cap problema, mentre que n?hi ha que diuen que hem de triar un d?ells que es converteix en ?el representant? del tros prohibit, i aquest no el mengem, tant si aquesta prohibici? de menjar-los a tots ?s una prohibici? de la Tor? (l?opini? de rab? Yeshaya de Terrani) com si nom?s ?s rab?nica (aix? opina el Tur? Zahav).

Una ?criatura?

Hem estat parlant de ?trossos de carn?, per? hem de saber que quan se tracta d?un tros ?digne de servir-se?, o quan se tracta d?una ?criatura? sencera (una formiga, un cuc, etc.) no queda anul?lada encara que hi hagi una proporci? d?un per mil, o m?s!

Per tant, quan sabem que hi ha un cuc prohibit dins una fruita, no podem menjar aquesta fruita fins que no retirem els animalets prohibits. I aqu? pot ser molt complicat, ja que aquests animals poden tenir la mida d?una d?cima de mil?l?metre! Mentre l?ull hum? sigui capa? de veure?l, encara que el meu ull no ho pugui fer, o no el reconegui per manca d?experi?ncia, aquest animalet est? prohibit! No hi ha m?s remei que estudiar quines poden ser les plagues de cada fruita, de cada verdura, etc., i aprendre a recon?ixer els problemes i la manera de solucionar-los. N?hi ha que es poden retirar amb un bon doll d?aigua, d?altres necessiten altres maneres m?s complicades…

El Xulhan Arukh (Yor? De? 100:3-4) diu, en el cas de caure una formiga dins una olla de sopa etc., i s?hi perd, que estar? prohibit menjar tota la sopa! Igualment, quan sabem que hi ha cucs a unes verdures cuinades, est? prohibit menjar-les, ja que ?s impossible revisar-les despr?s de cuinar-les! Tots els Savis estan d?acord amb aquesta halakh?, i per tant hem d?anar molt alerta amb el tema dels cucs i altres criatures que hi pugui haver en els aliments!

Nom?s quan les ?criatures? no estan senceres, quan estan triturades, poden ser anul?lades en la proporci? d?un per seixanta, com la resta de les prohibicions.

El tema de les mescles ?s un dels temes m?s interessants de la halakh?, per la multitud de possibilitats que t?, per la gran quantitat de q?estions que presenta, de les que n?hem tocat nom?s amb la punta de la forqueta, nom?s per fer-nos-en una idea general.

2 thoughts on “Eliminat per majoria – Nocions de judaisme

 • September 24, 2015 at 3:37 pm
  Permalink

  Cuando hablamos de alimentos prohibidos, podemos interpretarlo en el plano f?sico y en el plano espiritual. En el plano f?sico, los alimentos permitidos har?an referencia a aquellos alimentos que son buenos para el consumo del hombre, y los prohibidos aquellos que no son saludables para el hombre. En el plano espiritual podemos considerar el ?alimento espiritual?, viniendo este de la interacci?n del hombre con sus semejantes a trav?s del habla, y tambi?n las acciones. Y en este sentido, tambi?n pueden definirse tipolog?as de personas que transmiten ?alimento espiritual permitido? en cuanto son buenos para el alma del hombre, y los prohibidos, en el sentido que son destructivos o perjudiciales para la psique y el alma del hombre. Pero ?qu? pasa cuando el animal no es totalmente puro o impuro, sino que muestra cualidades de ambos? Entonces podemos considerar que el ?animal? se compone de diferentes trozos, permitidos y no permitidos, pero no disociables, y que por tanto, hay que decidir si podemos alimentarnos espiritualmente de este animal, a riesgo que no saber distinguir que trozo es puro o impuro. Entonces los sabios fijan unos criterios en funci?n de las cantidades (este es el problema, ya que no podemos saber la composici?n de sus partes sin probarlos y detectar su gusto u aroma). Pero en estos casos, la decisi?n la toma la mayor?a, mostrando acuerdo o descuerdo seg?n el aroma o sabor que cada miembro de la comunidad aprecie (que puede materializarse en en el agrado o desagrado de cada miembro al aroma simb?lico de una hierba, semilla o especie).
  ?Ser? kosher o no esta interpretaci?n?. Habr? que contar a cuantos les huele bien y a cuantos mal…
  Shalom,
  H?ctor

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.