Les ?ancorades?

Rab? Nissan Ben Avraham

La fam?lia jueva1503201112313596770

Les lleis de fam?lia s?n molt importants en el judaisme. La fam?lia ?s una de les bases de la societat i el judaisme sempre s?ha esfor?at molt per donar-li la import?ncia que se mereix. Les fam?lies jueves arreu del m?n s?n reconegudes per la seva estabilitat, fins i tot en persones que no estan del tot atansades a les lleis de la Tor?.

Aix? se fa possible gr?cies a tota una s?rie de lleis que emanen de la Tor? i que s?n ampliades i explicades en el Talmud i en la literatura rab?nica. S?n les lleis que parlen de les prohibicions d?incest i d?adulteri, les que parlen del deure dels marits o, en cas de defunci?, del dels cunyats. Per suposat, la Tor? parla extensament de l?educaci? dels fills, encara que no sempre sabem llegir correctament els missatges o no els sabem interpretar correctament fins que el Talmud ens ho explica acuradament.

Aqu? parlarem d?un dels aspectes que han donat m?s motiu de discussi? en la literatura rab?nica.

?Ancorada?

?Ancorada? ?s el nom que d?na el Talmud a les mullers que el seu marit ha desaparegut sense deixar senyes. Segons la Tor?, una dona casada queda lliure del comprom?s o per la mort del seu marit o amb una carta de divorci. Quan un home desapareix i no se sap si ?s viu o mort, la seva muller segueix lligada al desaparegut fins que estiguem segurs que ha mort, i mentre tant no se pot casar amb altre ja que l??ncora la t? lligada al seu marit.

Hem de tenir en compte, tamb?, que la Tor? d?na la iniciativa del divorci en mans de l?home. La dona pot exigir el divorci, i els jutges li donaran la ra?, per? ser? necessari que el marit escrigui la carta de divorci, i mentre no ho faci, la dona esta ?ancorada? i no se pot casar amb un altre, ja que segueix casada amb l?anterior i els nous fills serien bords.

La nostra intervenci?

Malgrat la impressi? que la Tor? ?desempara? la dona en aquestes ocasions, els nostres Savis comprenen que, al contrari, la Tor? exigeix la nostra intervenci? activa per evitar que la dona quedi ?ancorada?.

El Talmud aporta tota una s?rie de solucions per aquestes ?ancorades?, i els Savis d?Israel han escrit miliards de respostes en llur cerca de solucions per aquests casos, i en moltes ocasions ho han fet en horaris extraordinaris, en dies semi-festius de P?ssah o Succot, en el dia del 9 d?av, o fins els darrers moments abans de comen?ar el xabbat quan tothom se prepara per l?oraci? i el quidduix.

El Talmud exposa el cas de que el marit hagi desaparegut i la dona, pensant que s?havia mort, se casa amb una altra persona i t? fills.

En aquest cas, la situaci? legal de la dona ?s terrible, ja que perd tots els drets legals, tant del primer marit com del segon. El motiu ?s que hauria d?haver examinat m?s acuradament si el marit efectivament havia mort, o si no eren m?s que excuses per poder casar-se amb un altre.

Solucions originals

De totes maneres, el tema de les ?ancorades? necessita solucions originals. Una de les solucions aportades ?s la que parla dels testimonis de la defunci?.

La Tor? especifica que quan el Tribunal vol rebre un testimoniatge, han de venir dos homes adults davant els jutges per declarar. La identitat dels testimonis ha de ser impecable, persones de fiar, amb perfecta reputaci?. Especialment a l?hora de formar o desfer un matrimoni, la Tor? especifica que s?n necessaris dos testimonis que declarin haver vist el matrimoni, o que el marit ha entregat una carta de repudi a la seva muller.

Per? en cas d?una dona ?ancorada? el Talmud diu que ens podem recolzar en un sol testimoni. Els comentaristes del Talmud donen diferents explicacions a tal resoluci?.

Podem arrencar el text de la Tor??

Una de les explicacions m?s interessants ?s la dels savis francesos de l?Edat Mitjana, que diuen que els Savis tenen ?la potestat d?arrencar el text de la Tor??, mentre no se tracti d?una contradicci? total del sentit de la Tor?. En el cas del testimoniatge, la Tor? vol que el cas quedi completament clar, sense cap dubte. I el Talmud considera que, en cas d?una ?ancorada?, la voluntat de casar-se sense inc?rrer en un cas que la perjudiqui m?s que no l?ajudi, ens permet estar segurs de que el testimoniatge d?una sola persona ?s suficient, com si ho fessin dos testimonis.

Sembla que Maim?nides i rab? Iom Tov ben Avraham el Sevill? (Ritv?) opinen que en cas que la veritat queda a bastament clara, no s?n necessaris els dos testimonis. La Tor? escriu que s?n necessaris, per? nom?s en casos en que no sabem qu? ha passat i no hi ha altra manera d?esbrinar-ho. Per? quan els jutges estan segurs de la veritat, poden recolzar-se en un sol testimoni.

Rab? Ieixai? Carelitz explica que l?opini? de Ritv? se basa en que els Savis tenen la potestat d?especificar les lleis de la Tor? i les seves normes. Quan el Creador ens entreg? la Tor?, ho feu per tal que nosaltres en fem ?s segons la nostra comprensi?. Per suposat que no qualsevol persona pot fer i desfer les lleis de la Tor?, per? els Savis, que dediquen hores infinites en esfor?os per entendre el vertader sentit de la Tor?, poden decidir, al cap i a la fi, quin sentit ?s el que el Creador impos? en aquestes lleis. I per tant, quan els Savis examinen les condicions de la dona ?ancorada?, amb els seus pros i contres, poden decidir que se pot confiar en el testimoniatge d?una sola persona.

One thought on “Les ?ancorades?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.